You are here

Roh Itu Menghidupkan

Submitted by jordan.gultom on January 27, 2021 - 12:00am
Date of Content: 
Wednesday, January 27, 2021
Podcast: 

Podcast by AWR Indonesia | Radio Advent - Suara Pengharapan

adventbenhil.org : Renungan Pagi -

Renungan Pagi

RABU, 27 JANUARI 2021

"Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup" (Yohanes 6: 63).

Hanyalah Roh Suci Allah yang dapat menghidupkan segala kuasa perasaan.

Roh itu diberikan hanya kepada mereka yang mengharap dengan rendah hati pada Allah, yang mengamat-amati tuntunan dan anugerah-Nya. Berkat yang dijanjikan ini, yang dituntut oleh iman, membawa segala berkat-berkat lainnya. Yaitu diberikan setuju dengan kelimpahan anugerah Kristus, dan Ia selamanya bersedia untuk mencukupkan tiap-tiap jiwa sesuai dengan kesanggupan untuk menerima.

Pemberian Roh itulah pemberian hidup Kristus. Hanyalah orang-orang yang diajar demikian oleh Allah, hanya orang-orang yang memiliki pekerjaan Roh di dalam hati, dan yang di dalam hidupnya kehidupan Kristus itu dinyatakan, dapat berdiri sebagai perwakilan yang benar dari Juruselamat.

Allah menerima orang-orang sebagaimana mereka ada, lalu mendidik mereka untuk pekerjaan-Nya, kalau saja mereka mau menyerahkan diri kepada-Nya. Roh Allah, yang diterima ke dalam jiwa, menghidupkan segala kemampuannya. Di bawah tuntunan Roh Suci, pikiran yang diserahkan sepenuhnya kepada Allah, berkembang dengan selaras, dan dikuatkan untuk memahami serta memenuhi segala tuntutan Allah. Tabiat yang lemah dan bimbang berubah menjadi tabiat yang kuat dan teguh. Perbaktian yang terus-menerus meneguhkan suatu hubungan yang begitu erat antara Yesus dan murid-murid-Nya sehingga orang Kristen itu menjadi seperti Tuhannya dalam tabiat. Ia mempunyai pemandangan yang lebih jelas dan lebih luas. Ia amat dihidupkan oleh kuasa pemberi hidup dari Matahari Kebenaran, sehingga ia disanggupkan untuk mengeluarkan banyak buah kepada kemuliaan Allah.

Orang-orang percaya akan bersatu hati dan bersatu pikiran, maka Tuhan akan membuat Firman-Nya berkuasa dalam dunia. Kota-kota dan kampung-kampung serta daerah-daerah baru akan dimasuki; jemaat akan bangkit dan bercahaya, karena terangnya telah datang, dan kemuliaan Tuhan terbitlah atasnya .... Kalau Roh Suci tinggal di dalam kita,... kita akan meninggikan Yesus.

 

Facebook comments